שלום

שלום רב וברכה מקודש ציון וירושלים, מבקרים נכבדים, האתר בשלבי בניה ראשונים. נא סורו אלינו שנית, בקרוב דבר תורה לפרשת וישלח וַיָּ֧שֶׂם אֶת־הַשְּׁפָח֛וֹת וְאֶת־יַלְדֵיהֶ֖ן רִֽאשֹׁנָ֑ה וְאֶת־לֵאָ֤ה וִֽילָדֶ֙יהָ֙ אַחֲרֹנִ֔ים וְאֶת־רָחֵ֥ל וְאֶת־יוֹסֵ֖ף אַחֲרֹנִֽים:  (בראשית לג, ב) ומפרש רש"י: "ואת לאה וילדיה אחרונים — אחרון אחרון חביב". שאלני שואל: אטו בחביבותא תליא מילתא, והרי אין דוחין נפש מפני נפש, ואיך יתכן להעדיף […]